در مقطع دوره اول متوسطه)بهترین مدارس متوسطه اول دخترانه تهران و بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران(

با ورود فرزندان به مقطع دوره اول متوسطه تنوع مدارس بیشتر می شود. مدرسه تیزهوشان، مدرسه نمونه دولتی، مدرسه هیئت امنایی، مدرسه شاهد، مدرسه دولتی، مدرسه غیرانتفاعی مراکز آموزشی پیش روی والدین هستند.

  • مدارس تیزهوشان:فقط در پایه ششم به هفتم با آزمون (هوش و خلاقیت) دانش آموزان را تفکیک می کند. البته برای ثبت نام در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرط معدل بالای19 وجود دارد که هر سال به مدارس اعلام می شود. ثبت نام این مدارس عمدتاً در بهمن و اسفند انجام می شود و آزمون در بهار هر سال برگزار می گردد. مدارس تیزهوشان در میان پایه دانش آموزی جذب نمی کنند.
  • مدارس نمونه دولتی:در گذشته با آزمون ورودی مجزا یا هم زمان با مدارس تیزهوشان اقدام به گزینش مخاطبان خود می کردند (در سال 99 هنوز مشخص نیست در مقطع دوره اول متوسطه چه رخ خواهد داد!) این مدارس هم شرط معدل دارند. اگرچه معدلی پایین تر از مدارس تیزهوشان(معدل بالای 17) مدنظر است. مدارس نمونه دولتی زیر نظر مناطق آموزش و پرورش فعالیت می کند و مدیران آن تلاش می کنند، بهترین دبیران مناطق را با خود همراه کنند و امکانات آموزشی خوبی به دانش آموزان ارائه کنند.دانش آموزان نسبتاً خوبی در این مدارس دور هم جمع می شوند. این مدارس به صورت میان پایه هم در مواقعی که مدیر یا آموزش و پرورش منطقه تشخیص دهد اقدام به جذب دانش آموز می نمایند. بسیاری از دبیران و معلمان و آموزگاران آموزش و پرورش باتوجه به تسهیلاتی که برایشان وجود دارد ترجیح می دهند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.
  • مدارس هیئت امنایی:این مدارس چیزی مابین مدارس نمونه دولتی و مدارس دولتی هستند و در هر شهر عملکردشان ممکن است متفاوت باشد. عمدتاً این مدارس مراکز وقفی یا خیِرساز هستند که یک گروه به عنوان هیئت امنا بر اداره ی آن نظارت می کنند و حتی در تعیین مدیریت این مدارس هم اعمال نظر می کنند. باتوجه به خدماتی که ارائه می شود در اکثر مواقع اندکی هزینه هم از اولیا مطالبه می نمایند. فضا و امکانات این مدارس به نسبت بهتر از مدارس همسطح آنهاست و در برخی موارد می توانند نظیر مدارس نمونه دولتی عمل کنند.
  • مدارس شاهد:این مدارس با انجام مصاحبه اخلاقی و عقیدتی مخاطبان خود را بر می گزینند و هدفشان ارائه خدمات بهتر به خانواده ایثارگران می باشد. این مدارس آزمون خاصی برای ثبت نام ندارند و کسب امتیازات بالا در حیطه های اخلاقی و رفتاری و خانوادگی ملاک تعیین کننده تری است. این مدارس امکانات آموزشی خوبی دارند اما به لحاظ سطح علمی دانش آموزان در حد مدارس دولتی هستند و وماً ورود به این مدارس نشانه ی شرایط علمی عالی دانش آموز نیست. این مدارس در حیطه پرورشی فعالیت جدی و پررنگ تری دارند.
  • مدارس دولتی:قطعاً تمام مدارس دولتی به هیچ عنوان مشابه یکدیگر عمل نمی کنند و نگاه مدیران و مسئولان مدرسه بسیار تاثیرگذار است. تنها ملاک انتخاب دانش آموز در این مدارس هم قرار گرفتن محل ست خانواده یا محل کار مادرِ خانواده در محدوده ی قانونی مدرسه است. شکی نیست حضور در این مدارس به معنی این است که خانواده در موضوعات درسی و فوق برنامه باید برنامه های مکمل را برای فرزند خود در نظر بگیرد. شاید حضور فرزند در یک مدرسه دولتی در کنار تمام افراد متنوع یک شهر خالی از لطف نباشد اما برای جلوگیری ازافت تحصیلیبه دلیل شرایط بلوغ ، لازم و ضروری است که قبل از انتخاب مدرسه، در مورد مسائل اخلاقی دانش آموزان مدرسه بسیار پرس وجو شود.
  • مدارس غیرانتفاعی:در این مقطع همچنان مدارس غیرانتفاعی حضور جدی و پر رنگی دارند. با توجه به رده سنی دانش آموزان این مقطع که در شرایط رشد و بلوغ هستند بسیاری از مدارس جدیِ غیرانتفاعی، به فعالیت های تربیتی و پرورشی اهمیت می دهند. این نگرش باعث شده در بین مدارس غیرانتفاعی یک دسته مدارس اسلامی (به ویژه در مدارس پسرانه) از اقبال خوب برخوردار باشند.

قطعاً مدارسی که با آزمون ورودی اقدام به گزینش دانش آموز می نماید در حیطه علمی و آموزشی هم به دلیل جذب دانش آموز پر کار، بهتر عمل می کنند.

بالای 17) مدنظر است. مدارس نمونه دولتی زیر نظر مناطق آموزش و پرورش فعالیت می کند و مدیران آن تلاش می کنند، بهترین دبیران مناطق را با خود همراه کنند و امکانات آموزشی خوبی به دانش آموزان ارائه کنند.دانش آموزان نسبتاً خوبی در این مدارس دور هم جمع می شوند. این مدارس به صورت میان پایه هم در مواقعی که مدیر یا آموزش و پرورش منطقه تشخیص دهد اقدام به جذب دانش آموز می نمایند. بسیاری از دبیران و معلمان و آموزگاران آموزش و پرورش باتوجه به تسهیلاتی که برایشان وجود دارد ترجیح می دهند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.

  • مدارس هیئت امنایی:این مدارس چیزی مابین مدارس نمونه دولتی و مدارس دولتی هستند و در هر شهر عملکردشان ممکن است متفاوت باشد. عمدتاً این مدارس مراکز وقفی یا خیِرساز هستند که یک گروه به عنوان هیئت امنا بر اداره ی آن نظارت می کنند و حتی در تعیین مدیریت این مدارس هم اعمال نظر می کنند. باتوجه به خدماتی که ارائه می شود در اکثر مواقع اندکی هزینه هم از اولیا مطالبه می نمایند. فضا و امکانات این مدارس به نسبت بهتر از مدارس همسطح آنهاست و در برخی موارد می توانند نظیر مدارس نمونه دولتی عمل کنند.
  • مدارس شاهد:این مدارس با انجام مصاحبه اخلاقی و عقیدتی مخاطبان خود را بر می گزینند و هدفشان ارائه خدمات بهتر به خانواده ایثارگران می باشد. این مدارس آزمون خاصی برای ثبت نام ندارند و کسب امتیازات بالا در حیطه های اخلاقی و رفتاری و خانوادگی ملاک تعیین کننده تری است. این مدارس امکانات آموزشی خوبی دارند اما به لحاظ سطح علمی دانش آموزان در حد مدارس دولتی هستند و وماً ورود به این مدارس نشانه ی شرایط علمی عالی دانش آموز نیست. این مدارس در حیطه پرورشی فعالیت جدی و پررنگ تری دارند.
  • مدارس دولتی:قطعاً تمام مدارس دولتی به هیچ عنوان مشابه یکدیگر عمل نمی کنند و نگاه مدیران و مسئولان مدرسه بسیار تاثیرگذار است. تنها ملاک انتخاب دانش آموز در این مدارس هم قرار گرفتن محل ست خانواده یا محل کار مادرِ خانواده در محدوده ی قانونی مدرسه است. شکی نیست حضور در این مدارس به معنی این است که خانواده در موضوعات درسی و فوق برنامه باید برنامه های مکمل را برای فرزند خود در نظر بگیرد. شاید حضور فرزند در یک مدرسه دولتی در کنار تمام افراد متنوع یک شهر خالی از لطف نباشد اما برای جلوگیری ازافت تحصیلیبه دلیل شرایط بلوغ ، لازم و ضروری است که قبل از انتخاب مدرسه، در مورد مسائل اخلاقی دانش آموزان مدرسه بسیار پرس وجو شود.
  • مدارس غیرانتفاعی:در این مقطع همچنان مدارس غیرانتفاعی حضور جدی و پر رنگی دارند. با توجه به رده سنی دانش آموزان این مقطع که در شرایط رشد و بلوغ هستند بسیاری از مدارس جدیِ غیرانتفاعی، به فعالیت های تربیتی و پرورشی اهمیت می دهند. این نگرش باعث شده در بین مدارس غیرانتفاعی یک دسته مدارس اسلامی (به ویژه در مدارس پسرانه) از اقبال خوب برخوردار باشند.

قطعاً مدارسی که با آزمون ورودی اقدام به گزینش دانش آموز می نماید در حیطه علمی و آموزشی هم به دلیل جذب دانش آموز پر کار، بهتر عمل می کنند.

چگونه مدرسه خوب برای دانش‌آموزان انتخاب کنیم؟

بهترین مدارس متوسطه اول تهران

بررسی دلیل اهمیت تکنولوژی واقعیت مجازی برای بازاریاب‌ها

مدارس ,دانش ,دولتی ,مدرسه ,هم ,آموزان ,این مدارس ,دانش آموزان ,دانش آموز ,مدارس دولتی ,در این ,مدارس نمونه دولتی ,مدارس دولتی هستند ,بهترین مدارس متوسطه ,تمام افراد متنوع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
hillcartheona bazarbearing shiralat-behdashti maryam428 atahnovm bimehpasargadizeh doctcompgolbe filmk ventwipyleb moraco