daneshjoeiبهترين مدرسه دخترانه تهرانیکی از اامات مهم برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. بدونبهترین دبستان پسرانه تهران و معلم خوب، جامعه خوبی را نمی توان انتظار داشت چرا که پایه علم و تربیت، از بهترین دبستان تهران است و در همه جای دنیا، این اصل، پذیرفته شده و روی آن سرمایه گذاری عظیمی می شود تا ماحصلش را در دانشگاه و جامعه و صنعت و فرهنگ، مشاهده کنند.

در ایران، ۱۴ میلیون دانش آموز و بیش از ۱۱۰ هزار مدرسه در ۳۱ استان وجود دارد و سالانه صدها میلیارد تومان توسط جامعه خیرین مدرسه ساز برای نوسازی، بازسازی و احداث کلاس های درس، اختصاصی می یابد. وزارت آموزش و پرورش، بزرگ ترین و در عین حال، کم بودجه ترین وزارت خانه کشور بوده که بار سنگین تربیت نسل آینده را بر عهده دارد.

در روزهای پایانی بهار، والدین به دنبال انتخاب بهترین دبیرستان دخترانه تهران برای فرزندانشان هستند تا فرآیند ثبت نام را بر اساس شرایط و قوانین آموزش و پرورش و مدرسه مربوطه از نظر دولتی یا غیرانتفاعی، دنبال کنند. به نظر می رسد، یک مدرسه خوب برای فرزند شما، بهتر است ویژگی های زیر را داشته باشد که البته شرط لازم یا شرط کافی برای انتخاب یک مدرسه خوب نیست.


در مقطع دوره اول متوسطه)بهترین مدارس متوسطه اول دخترانه تهران و بهترین مدارس متوسطه اول پسرانه تهران(

با ورود فرزندان به مقطع دوره اول متوسطه تنوع مدارس بیشتر می شود. مدرسه تیزهوشان، مدرسه نمونه دولتی، مدرسه هیئت امنایی، مدرسه شاهد، مدرسه دولتی، مدرسه غیرانتفاعی مراکز آموزشی پیش روی والدین هستند.

  • مدارس تیزهوشان:فقط در پایه ششم به هفتم با آزمون (هوش و خلاقیت) دانش آموزان را تفکیک می کند. البته برای ثبت نام در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان شرط معدل بالای19 وجود دارد که هر سال به مدارس اعلام می شود. ثبت نام این مدارس عمدتاً در بهمن و اسفند انجام می شود و آزمون در بهار هر سال برگزار می گردد. مدارس تیزهوشان در میان پایه دانش آموزی جذب نمی کنند.
  • مدارس نمونه دولتی:در گذشته با آزمون ورودی مجزا یا هم زمان با مدارس تیزهوشان اقدام به گزینش مخاطبان خود می کردند (در سال 99 هنوز مشخص نیست در مقطع دوره اول متوسطه چه رخ خواهد داد!) این مدارس هم شرط معدل دارند. اگرچه معدلی پایین تر از مدارس تیزهوشان(معدل بالای 17) مدنظر است. مدارس نمونه دولتی زیر نظر مناطق آموزش و پرورش فعالیت می کند و مدیران آن تلاش می کنند، بهترین دبیران مناطق را با خود همراه کنند و امکانات آموزشی خوبی به دانش آموزان ارائه کنند.دانش آموزان نسبتاً خوبی در این مدارس دور هم جمع می شوند. این مدارس به صورت میان پایه هم در مواقعی که مدیر یا آموزش و پرورش منطقه تشخیص دهد اقدام به جذب دانش آموز می نمایند. بسیاری از دبیران و معلمان و آموزگاران آموزش و پرورش باتوجه به تسهیلاتی که برایشان وجود دارد ترجیح می دهند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.
  • مدارس هیئت امنایی:این مدارس چیزی مابین مدارس نمونه دولتی و مدارس دولتی هستند و در هر شهر عملکردشان ممکن است متفاوت باشد. عمدتاً این مدارس مراکز وقفی یا خیِرساز هستند که یک گروه به عنوان هیئت امنا بر اداره ی آن نظارت می کنند و حتی در تعیین مدیریت این مدارس هم اعمال نظر می کنند. باتوجه به خدماتی که ارائه می شود در اکثر مواقع اندکی هزینه هم از اولیا مطالبه می نمایند. فضا و امکانات این مدارس به نسبت بهتر از مدارس همسطح آنهاست و در برخی موارد می توانند نظیر مدارس نمونه دولتی عمل کنند.
  • مدارس شاهد:این مدارس با انجام مصاحبه اخلاقی و عقیدتی مخاطبان خود را بر می گزینند و هدفشان ارائه خدمات بهتر به خانواده ایثارگران می باشد. این مدارس آزمون خاصی برای ثبت نام ندارند و کسب امتیازات بالا در حیطه های اخلاقی و رفتاری و خانوادگی ملاک تعیین کننده تری است. این مدارس امکانات آموزشی خوبی دارند اما به لحاظ سطح علمی دانش آموزان در حد مدارس دولتی هستند و وماً ورود به این مدارس نشانه ی شرایط علمی عالی دانش آموز نیست. این مدارس در حیطه پرورشی فعالیت جدی و پررنگ تری دارند.
  • مدارس دولتی:قطعاً تمام مدارس دولتی به هیچ عنوان مشابه یکدیگر عمل نمی کنند و نگاه مدیران و مسئولان مدرسه بسیار تاثیرگذار است. تنها ملاک انتخاب دانش آموز در این مدارس هم قرار گرفتن محل ست خانواده یا محل کار مادرِ خانواده در محدوده ی قانونی مدرسه است. شکی نیست حضور در این مدارس به معنی این است که خانواده در موضوعات درسی و فوق برنامه باید برنامه های مکمل را برای فرزند خود در نظر بگیرد. شاید حضور فرزند در یک مدرسه دولتی در کنار تمام افراد متنوع یک شهر خالی از لطف نباشد اما برای جلوگیری ازافت تحصیلیبه دلیل شرایط بلوغ ، لازم و ضروری است که قبل از انتخاب مدرسه، در مورد مسائل اخلاقی دانش آموزان مدرسه بسیار پرس وجو شود.
  • مدارس غیرانتفاعی:در این مقطع همچنان مدارس غیرانتفاعی حضور جدی و پر رنگی دارند. با توجه به رده سنی دانش آموزان این مقطع که در شرایط رشد و بلوغ هستند بسیاری از مدارس جدیِ غیرانتفاعی، به فعالیت های تربیتی و پرورشی اهمیت می دهند. این نگرش باعث شده در بین مدارس غیرانتفاعی یک دسته مدارس اسلامی (به ویژه در مدارس پسرانه) از اقبال خوب برخوردار باشند.

قطعاً مدارسی که با آزمون ورودی اقدام به گزینش دانش آموز می نماید در حیطه علمی و آموزشی هم به دلیل جذب دانش آموز پر کار، بهتر عمل می کنند.

بالای 17) مدنظر است. مدارس نمونه دولتی زیر نظر مناطق آموزش و پرورش فعالیت می کند و مدیران آن تلاش می کنند، بهترین دبیران مناطق را با خود همراه کنند و امکانات آموزشی خوبی به دانش آموزان ارائه کنند.دانش آموزان نسبتاً خوبی در این مدارس دور هم جمع می شوند. این مدارس به صورت میان پایه هم در مواقعی که مدیر یا آموزش و پرورش منطقه تشخیص دهد اقدام به جذب دانش آموز می نمایند. بسیاری از دبیران و معلمان و آموزگاران آموزش و پرورش باتوجه به تسهیلاتی که برایشان وجود دارد ترجیح می دهند فرزندان خود را به این مدارس بفرستند.

  • مدارس هیئت امنایی:این مدارس چیزی مابین مدارس نمونه دولتی و مدارس دولتی هستند و در هر شهر عملکردشان ممکن است متفاوت باشد. عمدتاً این مدارس مراکز وقفی یا خیِرساز هستند که یک گروه به عنوان هیئت امنا بر اداره ی آن نظارت می کنند و حتی در تعیین مدیریت این مدارس هم اعمال نظر می کنند. باتوجه به خدماتی که ارائه می شود در اکثر مواقع اندکی هزینه هم از اولیا مطالبه می نمایند. فضا و امکانات این مدارس به نسبت بهتر از مدارس همسطح آنهاست و در برخی موارد می توانند نظیر مدارس نمونه دولتی عمل کنند.
  • مدارس شاهد:این مدارس با انجام مصاحبه اخلاقی و عقیدتی مخاطبان خود را بر می گزینند و هدفشان ارائه خدمات بهتر به خانواده ایثارگران می باشد. این مدارس آزمون خاصی برای ثبت نام ندارند و کسب امتیازات بالا در حیطه های اخلاقی و رفتاری و خانوادگی ملاک تعیین کننده تری است. این مدارس امکانات آموزشی خوبی دارند اما به لحاظ سطح علمی دانش آموزان در حد مدارس دولتی هستند و وماً ورود به این مدارس نشانه ی شرایط علمی عالی دانش آموز نیست. این مدارس در حیطه پرورشی فعالیت جدی و پررنگ تری دارند.
  • مدارس دولتی:قطعاً تمام مدارس دولتی به هیچ عنوان مشابه یکدیگر عمل نمی کنند و نگاه مدیران و مسئولان مدرسه بسیار تاثیرگذار است. تنها ملاک انتخاب دانش آموز در این مدارس هم قرار گرفتن محل ست خانواده یا محل کار مادرِ خانواده در محدوده ی قانونی مدرسه است. شکی نیست حضور در این مدارس به معنی این است که خانواده در موضوعات درسی و فوق برنامه باید برنامه های مکمل را برای فرزند خود در نظر بگیرد. شاید حضور فرزند در یک مدرسه دولتی در کنار تمام افراد متنوع یک شهر خالی از لطف نباشد اما برای جلوگیری ازافت تحصیلیبه دلیل شرایط بلوغ ، لازم و ضروری است که قبل از انتخاب مدرسه، در مورد مسائل اخلاقی دانش آموزان مدرسه بسیار پرس وجو شود.
  • مدارس غیرانتفاعی:در این مقطع همچنان مدارس غیرانتفاعی حضور جدی و پر رنگی دارند. با توجه به رده سنی دانش آموزان این مقطع که در شرایط رشد و بلوغ هستند بسیاری از مدارس جدیِ غیرانتفاعی، به فعالیت های تربیتی و پرورشی اهمیت می دهند. این نگرش باعث شده در بین مدارس غیرانتفاعی یک دسته مدارس اسلامی (به ویژه در مدارس پسرانه) از اقبال خوب برخوردار باشند.

قطعاً مدارسی که با آزمون ورودی اقدام به گزینش دانش آموز می نماید در حیطه علمی و آموزشی هم به دلیل جذب دانش آموز پر کار، بهتر عمل می کنند.


واقعیت مجازی و همچنین واقعیت افزوده ابزاری بسیار کاربردی و سودآور برایدیجیتال مارکتینگاست. در این مطلب به بررسی دلیل اهمیت تکنولوژی واقعیت مجازی برای بازاریاب ها خواهیم پرداخت.

نود فناوری، تکنولوژی واقعیت مجازی مد ت ها است دیگر تنها برای مقاصد آموزشی - نظامی یا تفریح و سرگرمی کاربرد نداشته و در زمینه های کاری مختلف از آن استفاده می شود. در ابتدا، اصلی ترین کاربرد این فناوری، شبیه سازی پرواز برای آموزش های نظامی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی، رفته رفته به خانه های کاربران نیز وارد شد و جنبه تفریح پیدا کرد. اکنون این فناوری در مقایسه با قبل، بیشتر شکلی کاربردی به خود گرفته است. با ویرلن همراه باشید:

به لطف واقعیت مجازی، کاربر به طور کامل در دنیایی خیالی غرق می شود. این دنیا واقعی نیست، به همین دلیل هر اتفاقی ممکن است درونش رخ بدهد. یکی از کاربردهای جدید واقعیت مجازی طی سال های اخیر، استفاده از آن به منظور خرید بوده است.

فروشگاه های اینترنتی تنها یکی از کسب و کارهای سرمایه گذار در تکنولوژی VR به شمار می روند. بر اساس ارزیابی ها، تا سال ۲۰۲۵، سرمایه گذاری بیزینس های مختلف در این حوزه به ۱٫۶ میلیارد دلار خواهد رسید. به عبارتی با گذر زمان، مشاغل بیشتری تلاش خواهند کرد تا ازواقعیت مجازی برای بازاریابی و تبلیغاتاستفاده کنند.

در مطالب قبلی به زنده بودن راهکارهای قدیمی برای بازاریابی اشاره کردیم، اما میزان بهره روی آن ها در مقایسه با متدهای روز همچون واقعیت مجازی غیر قابل مقایسه است، به همین دلیل باید برای کنار زدن رقبا، روی لبه فناوری حرکت کرد.

اجرای اپلیکیشن های واقعیت مجازی نیازمند محیط های خاصی است. این محیط ها با استفاده از نمایشگرهای قرار گرفته روی سر کاربران در قالب عینک یا هدست ایجاد می شوند. شبیه سازی کامپیوتری ۳۶۰ درجه ای برای اجرای بازی یا قرارگیری در محیطی که دسترسی فیزیکی به هر دلیل به آن امکان پذیر نیست، در چنین محیطی فراهم می شود.

واقعیت مجازی حقیقتا فناوری جذابی است و در کنار کاربردی بودن، کاربر را به شدت سرگرم می کند. از طرفی شرکت های زیادی طی سال های اخیر از آن به شکل های مختلف بهره برده اند. به همین دلیل سایر برندها و شرکت های قدیمی و همچنین استارتاپ ها نیز به فکر استفاده از آن افتاده اند، بدون این که ابعاد موضوع را در نظر بگیرند. به عبارتی آن ها استفاده از واقعیت مجازی را برای خود نیز بسیار سودآور و موثر در جذب مشتری تصور می کنند، بدون این که تحقیقی در این رابطه انجام داده و جنبه های مختلف کسب و کارشان را در نظر گرفنه باشند.

استفاده از واقعیت مجازی توسط بازاریاب ها

برای برند هایی که استفاده از تکنیک های جدیدتبلیغات اینترنتیرا در اولیت خود قرار داده اند، ورود یا عدم ورود به دنیای واقعیت مجازی یک سوال اساسی است. برای یافتن پاسخ مناسب، باید بیشتر در این زمینه تحقیق انجام داد.

یکی از مهم ترین کاربردهای واقعیت مجازی، آموزش به مشتریان درباره نحوه استفاده از محصولات خود است. کاربران معمولا حین خواندن دستورالعمل های کاغذی موجود در جعبه محصولات، به چگونگی استفاده از آن ها پی نبرده و در نهایت نیازمند کمک گرفتن از دیگران خواهند بود. دشواری استفاده از یک سری محصولات به اندازه ای است که کاربر با وجود نیز به آن ها، قید خریدشان را می زند؛ این کاربر از متکی ماندن به فردی دیگر یا تیم پشتیبانی شرکت سازنده کالا، واهمه دارد.

تماشای ویدیوهای آموزشی، راهکاری به مراتب بهتر در مقایسه با خواندن دستورالعمل های متنی به شمار می روند، اما همچنان در برخی موارد جوابگو نیستند. هر چه پیچیدگی یک کالا و نحوه استفاده از آن بیشتر باشد، نیاز به قرار دادن کاربر در محیطی سه بعدی به منظور آموزش چگونه به کار بستن آن افزایش پیدا می کند.

همانطور که در مقالهآموزش بازاریابی محتوا برای افزایش فروشهم گفتیم ، بازاریاب ها بعد از توسعه اپلیکیشن های آموزشی درباره کالاهای شرکت، باید روی آن ها مانور خاصی داده و کاربران را از عدم وابستگی به سازنده به منظور استفاده از محصول خریداری شده مطمئن کنند. یکی دیگر از جنبه های مهم ارائه یک اپلیکیشن واقعیت مجازی به کاربر، جنبه سرگرمی آن است، به طوری که بسته به شخصیت کاربر، تاثیر کم یا زیادی روی ترغیب وی برای خرید خواهد داشت.

علاوه بر پیچیدگی در راه اندازی و استفاده از یک محصول، ابعاد و شکل ظاهری، جزو دیگر فاکتورهای مهمی هستند که می توان به لطف واقعیت مجازی مشکلات مربوط به آن ها را برای خرید از راه دور به صورت اینترنتی رفع کرد. با یک مثال، این موضوع را بهتر درک خواهید کرد.

مثالی از خرید با استفاده از واقعیت مجازی

تصور کنید فردی در پی خرید یک دست مبلمان جدید است. چندین چالش مقابل او قرار دارد. این فرد باید در ابتدا از امکان وارد کردن صندلی های خریداری شده به داخل خانه از در منزل اطمینان پیدا کند. امکان چیدمان مناسب آن ها بر اساس ابعاد و شکل وسایل برای از بین نرفتن هارمونی دکوراسیون و یک دست بودن رنگ آن ها با دیگر لوازم و اثاثیه، دیگر فاکتورهای مهم برای خرید به شمار می روند.

احتمالا قبل از رفتن به فروشگاه، اندازه در منزل را حساب کرده و از وسایل خانه تعدادی عکس تهیه می کنید تا پیش از خرید، محدودیت های موجود را با فروشنده در میان بگذارید. این مشکلات در حالی وجود دارند که خرید را به صورت سنتی و حضوری انجام می دهید. حال شرایطی را در بگیرید که از طریق یک فروشگاه اینترنتی، در پی خرید یک دست مبلمان هستید! در این شرایط هیچ ایده ای درباره ابعاد و شکل واقعی کالا نخواهید داشت، هر چند تصاویر واضحی در اندازه اصلی از آن ها مشاهده کنید.

با استفاده از اپلیکیشن های واقعیت افزوده می توان مشکل را برطرف کرد. واقعیت افزوده را می توان نوعی دیگر از تکنولوژی واقعیت افزوده دانست، به طوری که در آن، محیط واقعی است، اما با یک سری شی مجازی و غیر واقعی سر و کار داریم. برای رفع مشکلات یاد شده، کافی است کالای مورد نظرتان را داخل اپلیکیشن مشخص کرده و سپس دوربین را به سمت در بگیرید. از داخل نمایشگر، امکان داخل آوردن تکه های مختلف مبل به داخل خانه به بهترین وجه ممکن قابل بررسی خواهد بود.

همچنین می توان دوربین گوشی را به سمت محل مورد نظر برای قرار دادن هر تکه از مبل گرفت و سپس ست بودن یا نبود آن با دیگر لوازم خانه و امکان جا دادنش در مکانی مشخص را ارزیابی کرد. تصور کنید چه تعداد کاربر به خاطر این محدودیت ها، قید خرید یک سری محصول به صورت اینترنتی را می زنند. حال بازاریاب ها می توانند از طریق قرار دادن چنین راهکارهایی پیش پای مشتریان، انفجاری در میزان فروش خود ایجاد کنند.

این سبک خرید درباره هر وسیله دیگری همچون تلویزیون و یخچال نیز صدق می کند. از جنبه روانی نیز باید به اهمیت بازاریابی از طریق واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نگاه کرد. کاربری که از طریق یک اپلیکیشن موبایل، کالایی را قبل از خرید به طور واضح داخل منزلش تماشا می کند، بیشتر به خرید آن ترغیب خواهد شد.

اهمیت واقعیت مجازی برای بازاریاب ها در سال۲۰۱۹

در نتیجه یکی از اصلی ترین دلایل اهمیت تکنولوژی واقعیت مجازی برای بازاریاب ها، از میان برداشتن محدودیت های مربوط به خرید به صورت اینترنتی و از راه دور است. در این روش، کاربر قادر به لمس محصول نیست و صرفا بر اساس یک سری تصویر دست به انتخاب می زند. به همین دلیل یکی از گلایه های کاربران در بخش نظرات مربوط به کالاهای مختلف در فروشگاه های اینترنتی، عدم تشابه کالا با تصاوبر ارائه شده از آن ها است، در حالی که فروشنده هیچ دخل و تصرفی نداشته و خبری از دست های پشت پرده برای گول زدن مشتریان نیست!

یکی دیگر از دلایل اهمیت تکنولوژی واقعیت مجازی برای بازاریاب ها امکان ترغیب راحت تر کاربران به خرید محولات آن ها به خاطر جذابیت فرآیند خرید است. به عبارتی کاربر، شاید در ابتدا تنها به بهانه سرگرمی و غوطه ور شدن در دنیایی مجازی وارد فروشگاه اینترنتی شما شده باشد، اما در نهایت، به احتمال زیاد، دست خالی از آن بیرون نخواهد رفت. همچنین کاربر اکنون، محصولاتی که پیشتر به دلایل مختلف درباره خرید آن ها دو دل بود را با روی باز خریداری خواهد کرد.

همانطور که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم، فروشگاه های اینترنتی ارائه کننده انواع کالاها، تنها بخشی از کسب و کارهای استفاده کننده از واقعیت مجازی به شمار می روند. یکی دیگر از مشاغلی که به وسیله بهره بردن از ظرفیت بالای فناوری VR سود زیادی خواهد برد، آژانس املاک است. به این ترتیب می توان بدون نیاز به ورود به خانه ای به صورت فیزیکی، تمامی قسمت های آن را مشاهده کرد.

یکی از مزیت های این روش برای آژانس های املاک، امکان نمایش تعدادی بیشتر ملک به خریدار طی یک بازه زمانی مشخص است، اتفاقی که احتمال فروش را به خاطر تعدد موارد پیشنهاد شده، به شدت افزایش می دهد. مزیت دیگر، امکان نمایش املاک فاقد امکان دسترسی مستقیم به آن ها به خاطر عدم حضور مالک کنونی یا دیگر دلایل است.

برای برخی کسب و کارها، می توان کاربردهای فراوانی به منظور استفاده از واقعیت مجازی ذکر کرد، در حالی که تعدادی دیگر، سود چندانی از سرمایه گذاری در آن به دست نخواهند آورد. به همین دلیل نباید به خاطر داغ بودن فناوری VR دستپاچه عمل و به هر قیمت ممکن، یک اپلیکیشن این چنینی ارائه کرد.

بهترین روش، دریافت مشاوره از یک شرکت تخصصی برای بررسی و راه اندازیکمپین دیجیتال مارکتینگو البته برآورد جنبه های مختلف کسب و کار شما به منظور پی بردن به سودآوری یا عدم سودآوری از فعالیت در واقعیت مجازی است.


یکی از اولین مباحثی که در پیشبرد اهداف هر استارت آپی مطرح می شود، برندینگ و جایگاه سازی میباشد. این روزها با گسترش کسب و کارهای آنلاین موضوع دیجیتال برنیدنگ بسیار داغ میباشد و قصد داریم با یکی از متخصصین این حوزه، آقای آیدین داریان گفتگویی داشته باشیم:

استراتژی برند و دیجیتال برندینگ
ممنون میشم کمی از سابقه کاری خودتون برای دوستان توضیح بدید:
من حدود هشت سال سابقه کار در حوزه های تولید، فروش، بازاریابی، برندینگ و در حال حاضر هم دیجیتال برندینگ دارم. از سال ۹۴ یک چرخش بزرگ از مهندسی مکانیک به رشته کسب و کار داشتم که خودم معتقدم نقطه عطفِ زندگی کاری و شخصیم بود. در حین تحصیل وارد یک مجموعه ای شدم به نام چارتکس و در آنجا مشغول کارهای مارکتینگ شدم و بعدِ اینکه از خودم شناخت پیدا کردم، متوجه شدم که زندگیِ کاریم به این شاخه گره خورده است. مطالعات و تحقیقات خودم رو در زمینه برندینگ از سال ۹۵ شروع کردم. همان زمان ها دوره ی DBA برندینگ دکتر اله وردنیک رو شرکت کردم تا مدرک مشاوره برندینگ رو از بانیک گرفتم. تا امروز چند پروژه صفر تا صد را راهبری کردم و در حال حاضر استراتژیست برندِ یک استارتاپ در حوزه خدمات برقی به نام برقیار هستم که چالش برانگیزترین پوزیشنِ کاری من هم بوده است.

اگر به طور خلاصه بخواهم بگویم به جز مشاوره برند چه سوابق دیگری داشتم؛ مدرس برندسازی برای کسب و کارها و استارتاپ ها در اکثر دانشگاه های تهران البته به جز بهشتی (خنده)، برگزاری کارگاه های برند شخصی و همچنین مشاوره ی راهکارهای مفید به کسب و کارها برای خلق یک جایگاه خوب ذهنی و احساسی و همچنین رهبر یک تیم ترجمه هم هستم که نتیجه این تیمِ یک ساله، کتابی خواهد بود به نام ldquo;برندسازی نابrdquo; یا Lean Branding که فروش و موفقیت های زیادی در آمریکا-اروپا داشته و در ادامه ی کتاب Lean Startup است و در آن مدلی کم هزینه برای برندسازی استارتاپ ها آمده است. و یک کتاب عالی برای پرسونال برندینگ که به همراهی یکی از هم دانشگاهی های قدیمی شروع به ترجمه آن نمودیم اما به خاطر مشغله های شخصی خودم، هنوز موفق به اتمام آن نشدم. این کتاب ldquo;مسیر شناختrdquo; یا The Road to Recognition نام دارد که نویسندگانِ آن دو دیجیتال مارکتر حرفه ای و با تجربه هستند.

بهترین پروژه ای که داشتید کدام پروژه بود و چرا؟
همانطور که عرض کردم از نگاهِ خودم بهترین پوزیشن برای من، استراتژیست برند است که هنوز تولدش در جهانِ مدرن به ده سال نرسیده و همچنین این جایگاه شغلی در سازمان های ایرانی که می خواهند سهم ذهنی زیادی را کسب کنند، آنچنان تعریف شده نیست.

استراتژیست برند در سازمان دقیقا چه کاری انجام می دهد؟
یک استراتژیست برند که تجربه خوبی در مارکتینگ داشته و با مفاهیم برند آشناست باید جایگاه برند ldquo;Positioningrdquo; را توسعه دهد، تحلیل های تحقیقات بازار را هدایت کند و عناصر و لحن برند را مشخص کند. یک استراتژیست برند راه هایی پیدا می کند تا رشد در فرآیند برندسازیِ یک محصول یا خدمت را محقق کند. همچنین او باید یک طرح بازاریابی از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و روند های موجود در بازار را پیدا کند.

استراتژیست برند در سازمان در کدام بخش فعالیت می کند و بیشتر از وظایف او بگویید؟
یک استراتژیست برند اغلب تحت نظر مدیر برند یا تیم بازاریابی کار می کند که خلاصه فعالیت او این است که از یکپارچگی و موثر بودن پیام برند اطمینان حاصل کند. او چه آقا باشد چه خانم، باید بتواند برای پیش بینی روندهای آینده و موفقیت یک محصول یا خدمت از قبل فکر کند. استراتژیست برند بیش از فعالیت روی رسانه های اجتماعی و اینستاگرام است. یک استراتژیست باید روی جزئیات دقیق و روی جنبه های مختلف متمرکز باشد که این موقعیت شغلی بیش از ldquo;Reputation Managementrdquo; است. در کارِ او عناصری چون SEO، توسعه وب، طراحی گرافیک و البته رسانه های اجتماعی هم وجود دارد.rdquo;

پس دقیقاً کار استراتژیست برند شبیه به مدیر دیجیتال مارکتینگ است؟
دقیقاً این دو پوزیشن از دو دنیای متفاوت هستند، چراکه مدیر برند به دو چیز توجه ویژه ای دارد، یکی پیامی است که از برند به مخاطب می رسد و دیگری جزئیات نهفته در دل این پیام. یک نکته مهم دیگر، استراتژیست برند فقط روی مسائل دیجیتال مانور نمی دهد بلکه تبلیغات و مدل های آفلاین مثل بیلبورد، تبلیغات چاپی، سمپلینگ و حتی مذاکرات بین سازمانی هم دخیل هستند. برای بیان بهتر استراتژیست برند با هر نقطه تماس چه دیجیتال چه آفلاین که با مخاطب بیرونی درتماس است و پیامی از برند مخابره می کند، سروکار دارد.

ممنون میشم روش های تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ را شرح دهید.
برای تدوین استراتژی های برند، بهترین (از نظر خودم) الگویی که می شود در سازمان ها پیاده سازی کرد، ldquo;داستان برندrdquo; است. داستانی که مخاطب از برند به یاد می آورد و تمام استراتژی ها و پیام های برند از دلِ این داستان استخراج می شود. داستان برند تکنیکی است شامل جایگاه سازی برند، شخصیت برند، پرسونا، نحوه قیمت گذاری، وعده برند، نمادهای برند و محصول یا خدمتی که برند عرضه می کند. بعد از خلق داستان به تدوین استراتژی (آنلاین و آفلاین) می پردازیم و از این جا به بعد وارد فانلِ مارکتینگ و مدل های بازاریابی می شویم.

چه درآمد سالیانه ای برای یک استراتژیست برند وجود دارد؟
یک استراتژیست برند با ۵ سال سابقه کار در شهر نیویورک آمریکا (با مهارت های برندینگ، آنالیز بازار و تبلیغات) مبلغی حدود ۶۰ هزار تا ۸۰ هزار دلار در سال دریافت می کند یعنی با ارزش ریالی امروز، چیزی بالغ بر ۸۴۰ میلیون تا یک میلیارد و نیم تومان می شود. همچنین ارزیابی همین سایت (pay scale) برای ارزش بازار یک استراتژیست برند برای یک فرد تازه کار ۳۰ هزار دلار است. اما اینجا ایران است و ارزش یک مدیر بسیار پایین تر از این صحبت هاست. یک استراتژیست برند همسطح مدیر برند ماهانه از مینیمم پنج میلیون تومان تا بیست میلیون تومان بنا به شاخص های چون اندازه سازمان، آنلاین یا آفلاین بودن برند، صنعتی که برند در آن وجود دارد، سال هایی که از تولد برند گذشته و از همه مهمتر ارزش برند، درآمد این موقعیت شغلی متغیر است.

چه منابعی برای مطالعه در این زمینه بصورت تخصصی پیشنهاد میکنید؟
کتاب ها و مقالات زیادی در این حوزه وجود دارند که با اضافه شدن فضای دیجیتال، گستره استراتژی های برند بسیار بسیار زیادتر هم شده است. یکی از توصیه های جدی به عزیزانی که مایل هستند این راه را شروع کنند دارم، به جز مطالعاتی که می توانند داشته باشند، کسب تجربه در سازمان های کوچک و بزرگ است. چرا که تئوری ها با اینکه بسیار زیبا و دلنشین هستند اما آنچنان در کار عملی و کاربردی نخواهند بود. به قولی موها را در آسیاب نمی توان سفید کرد. با این تفاصیل کتابی که می خواهم معرفی کنم، به امید خدا در سال ۹۷ منتشر خواهد شد به نام ldquo;برندسازی نابrdquo; که تکنیک های کاملاً عملی به دوستداران برندینگ می دهد و این منبع را توصیه دارم هم بخوانند و هیچگاه در کتابخانه اشان هم قرار ندهند چرا که این کتابی است که همیشه باید روی میز کار قرار داشته باشد.

کدام پروژه و شرکت ایرانی به عنوان الگو در این بخش معرفی میکنید؟
هستند برندهای ایرانی که در مدیریت استراتژی های برندشان روی طناب قدم برمی دارند و در بسیاری از پیام هایی که می خواهند مخابره کنند، با احتیاط عمل می کنند. این ها را می توان از کلمات کلیدی، لندینگ پیج ها، شبکه های اجتماعی و فهمید. این برندها سعی می کنند جایگاهی که برند در ذهن مخاطب نشسته را با هر چیز متناقضی تخریب نکنند. اما در ایران مدیریت یکپارچه ی برند هنوز که هنوز است به خوبی اتفاق نیفتاده و جای تجربه و کار بیشتری نیاز دارد.

چه توصیه ای برای برندهای ایرانی دارید؟
یکی از توصیه های مهم برای تک تک کسب و کارها این است که برای تبلیغات با اینفلوئنسرها و بلاگرهای شبکه های مختلف اجتماعی حتما یک گایدلاین تهیه کنند و حتی الامکان در زمان تولید محتوا آنجا حضور داشته باشند که پیام برند از این گایدلاین خارج نشود. چراکه تولید محتوا توسط بلاگر ممکن است روزی چندبار رخ دهد و برای او این کار تکرار مکررات باشد اما با حضور استراتژیست برند می توان از برند حراست نمود، مخصوصاً در حین کار با بلاگرهای طنز که هر حرفی دلشان بخواهد در پست هایشان می زنند.

پیش بینی شما از رشد برندهای ایرانی در سال ۹۸ چیست؟
من پیش بینی برای رشد برندها را در رشد برندهای شخصی وابسته به کمپانی ها می دانم و از ترندهای موجود در کشورهای توسعه یافته، این روند کاملاً مشخص هست که در کشور ایران هم یکی از استراتژی های رشد برندها محسوب می شود. شما اگر یک برند ایرانی به نام رسانه ldquo;من و توrdquo; را مشاهده و تحلیل کنید، متوجه می شوید که من و تو برندهای شخصی (که کارمندان خودش هستند) را توسعه می دهد تا در بلند مدت برند قوی تری بسازد، این موضوع را در بسیاری از برندهای جهانی می توانید مشاهده کنید، مثل باشگاه های فوتبالی که برندش را برندِ بازیکنان تیم ساخته و توسعه می دهند. نتیجه ای که از این روند می گیرم این است که برندسازی داخلی برای منابع انسانی نقش به سزایی در رشد برندهای ایرانی خواهد داشت و هر برندی این پروسه را شروع کرده باشد، جایگاه قوی تری در اجتماع می سازد.

یکی دیگر از پیش بینی های رشدی که برای برندها دارم، استفاده از ابزار کوبرندینگ یا همبستگی چند کمپانی با هم جهت برند شدن هست که این پروسه هم چند وقتی است در اشل های کوچک به راه افتاده مثل کارهای وفادارسازی که در تخفیف های برندهایی چون دیجی کالا، الوپیک، فیلیمو و. برای خرید از هریک به مخاطب به عنوان هدیه یا تشویق داده می شود. البته این استراتژی جای صحبت های بیشتر دارد که زمان محدود این اجازه را به ما نمی دهد.


با سلام.به دنیای لوکس بلاگ و وبلاگ جدید خود خوش آمدید.هم اکنون میتوانید از امکانات شگفت انگیز لوکس بلاگ استفاده نمایید و مطالب خود را ارسال نمایید.شما میتوانید قالب و محیط وبلاگ خود را از مدیریت وبلاگ تغییر دهید.با فعالیت در لوکس بلاگ هر روز منتظر مسابقات مختلف و جوایز ویژه باشید.
در صورت نیاز به راهنمایی و پشتیبانی از قسمت مدیریت با ما در ارتباط باشید.برای حفظ زیبابی وبلاگ خود میتوانید این پیام را حذف نمایید.جهت حذف این مطلب وارد مدیریت وب خود شوید و از قسمت ویرایش مطالب قبلی ،مطلبی با عنوان به وبلاگ خود خوش امدید را حذف نمایید.امیدواریم لحظات خوبی را در لوکس بلاگ سپری نمایید.

مدرسه خانه دوم ماست! این جمله ایست که از کودکی به ما آموخته شده است و هیچ گاه از یاد نبرده ایم. اما همانطور که محیط خانه و خانواده باید دارای یک سری ویژگی ها باشد تا تربیت فرزندان و روابط بین اعضاء خانواده به بهترین شکل ممکن باشد،بهترین مدارس ابتدایی دخترانه تهراننیز باید دارای این چنین ویژگی هایی باشد.بهترین مدرسه تیزهوشان تهران، همیشه یکی از دغدغه های با اهمیت والدین در زمینه تربیت فرزندانشان می باشد. مدرسه خوب ، ویژگی های بسیاری دارد که این خصوصیات هم مادی می باشند و غیر مادی. در ادامه به معرفی تعدادی از این ویژگی ها خواهیم پرداخت و امیدواریم شما را در امر انتخاب مدرسه موفق تر و بهتر برای فرزندانتان یاری نماید.

ویژگی های مادی یکبهترین مدارس تهران دخترانه
بعضا افرادی هستند که به صرف تبلیغات اطرافیانشان اقدام به ثبت نام فرزندانشان در مدرسه می نمایند. اما باید دانست که خوب بودن یکبهترین مدارس تهران دخترانه دوره دومبه عوامل مختلفی وابسته است. مدرسه باید علاوه بر داشتن محیط آموزشی مناسب ، دارای محیطسرگرمیو ورزشی و تفریحی مناسبی هم باشد. یک مدرسه خوب باید دارای هر دو خصوصیت مادی و غیر مادی باشد تا بتواند بازده بالایی در تربیت دانش آموزانش داشته باشد.

بهترین مدارس دوره اول متوسطه دخترانه تهرانخوب دارای محیطی نشاط آور و زیبا است
ابعاد کلاس ها و نیمکت ها متناسب با سن و جثه بچه ها طراحی شده است.
دارای فضای علمی، فرهنگی و هنری متناسب با مقطع تحصیلی دانش آموزان است.
مجهز به سیستم های گرمایشی و سرمایشی متناسب بوده و کلاس ها دارای روشنایی کافی می باشند
مدرسه خوب باید دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی مناسب باشد
باید در جهت ارتقای استعداد های دانش آموزان کوشا بوده و تمامی امکانات مورد نیاز را در اختیار آن ها قرار دهد.


هر دانش آموز ایرانی پیش از آنکه وارد دانشگاه شود ، 12 سال از عمر خود را در مدرسه می گذراند . 12 سالی که تاثیر زیادی بر آموزش و پرورش دانش آموز دارد . می تواند از یک کودک بازیگوش یک نخبه تحویل اجتماع دهد یا از یک کودک سر به زیر ، یک جوان بی اهمیت به کار و آینده . اهمیت آموزش و پرورش در سال های مدرسه هر چند در خارج از کشور سال هاست که ثابت شده و بعد از قرون وسطی ، یکی از مهم ترین مقوله های علوم اجتماعی است ، در ایران هم در سال های گذشته به نوبه خود در اولویت خانواده ها و مسئولان قرار گرفته است . شاید این سوال آشنا که " بهترین مدرسه تیزهوشان تهران یابهترین مدرسه دخترانه تهران یا بهترین دبیرستان فلان شهر یا فلان منطقه کدام است " که یکی از متداول ترین سوالات والدین قبل از ثبت نام مدارس است ، به خودی خود بیانگر اهمیت والدین برای انتخاب بهترین مدارس برای تحصیل فرزندانشان باشد . خب اگر از مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی که به دلیل ظرفیت پایین و رقابت بالا نمی توانند پذیرای ثبت نام همه دانش آموزان ایران باشند بگذریم به مدارس عادی دولتی و غیرانتفاعی می رسیم . اینکه چگونه بتوانیم از بین این همه مدارس دولتی و غیرانتفاعی با تنوع شهریه و خدمات آموزشی و تربیتی و فرهنگی و ورزشی ، بهترین مدرسه را انتخاب کنیم ، موضوع سوال ما در این مقاله است . قطعا معیاری که برای انتخاب بهترین مدرسه ابتدایی دخترانه یا پسرانه داریم ، با معیاری که برای انتخاب بهترین مدارس راهنمایی یا بهترین مدارس دبیرستان دخترانه و پسرانه داریم متفاوت است . در نتیجه در این مقاله و در سه قست به بررسی ویژگی های بهترین مدارس ابتدایی ( دبستان ) ، ویژگی های بهترین مدارس راهنمایی ( متوسطه دوره اول ) و ویژگی های بهترین مدارس دبیرستان ( متوسطه دوره دوم ) می پردازیم . لازم به ذکر است این مقاله براساس نظریات روانشناسی و کارشناسی نوشته شده و در پاسخ به سوالاتی مانند بهترین مدارس تهران ،بهترین مدرسه در تهران ، بهترین مدارس مشهد ، بهترین مدارس شیراز ، بهترین مدارس تبریز و . که عموما مخاطب در پاسخ به دنبال نام یک مدرسه خاص است ؛ نوشته شده است . بنابراین والدین و دانش آموزان در سراسر کشور می توانند از محتویات این مقاله برای انتخاببهترین مدرسه راهنمایی پسرانه تهران استفاده کنند .


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
iwz sareban elmirarya freshfruit smskary litron daryamojipc shaied-ebrahimi phoenixnews